Descripció Projecte:

Desenvolupament de nous envasos, formats i sistemes d’envasament unificats i més sostenibles en funció del canal de venda i de les necessitats de conservació del producte per la comercialització de la Gamba de Palamós Marca de Garantia.

 

Beneficiari: Confraria de Pescadors de Palamós

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 8.382€

Import executat: 13.970€

Import total del projecte: 13.970€

Contacte

X