Descripció Projecte: 

Obtenir dades del posicionament de la marca de garantia Gamba de Palmaós en els principals mercats de la ciutat de Barcelona i a nivell del municipi de Palamós. Realitzant una enquesta en diferents mercats i comerços de Palamós, així com de mercats de la ciutat de Barcelona.

 

Beneficiari: Confraria de Pescadors de Palamós

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 10.800€

Import executat: 10.800€

Import total del projecte: 18.000€

Contacte

X