Descripció Projecte:

Per tal de fer arribar a tota la ciutadania del municipi de Palamós, i del seu radi d’influència, el valor de la cultura del peix, es crea el projecte Divulgació del peix fresc desembarcat al port de Palamós, per a una pesca i un consum responsables (Palamós Peix), com unes sessions divulgatives per a diferents sectors i agents de la ciutadania per tal de donar les claus interpretatives a tots ells per a fomentar un coneixement però també un esperit crític cap al recurs, el medi i els actors que hi estan implicats.

El projecte estratègic Palamós Peix té com a missió donar valor afegit als productes de la pesca i aconseguir la unió de tots els agents per construir una massa crítica suficient per augmentar el coneixement que incrementarà la competitivitat del sector i del municipi.

Per tal d’assolir aquesta missió l’objectiu principal és el de “Contribuir al desenvolupament local a través del peix desembarcat a la llotja de Palamós en totes les seves dimensions: extractiva, transformadora, comercialitzadora i de consum”.

Els  objectius secundaris són:

  • Contribuir al posicionament de Palamós com a destinació de Turisme Sostenible mitjançant una oferta singular basada en experiències al voltant del peix i la seva cultura.
  • Involucrar i coordinar els agents del municipi, per tal de reconèixer el peix i el fet pesquer com a eina estratègica de desenvolupament i facilitar-ne la gestió des d’una perspectiva integral.
  • Educar, informar i sensibilitzar a la ciutadania en els valors que representa la cultura del peix.
  • Fomentar el desenvolupament econòmic del municipi i dels seus habitants a través de la generació de serveis a partir del recurs pesquer.

En aquest marc, i seguint la Línia d’actuació número 3: “Promoure el reconeixement de la demanda sobre els productes desembarcats a la llotja de Palamós posant èmfasi en la qualitat, la frescor i singularitat de les espècies locals (Sensibilització i conscienciació del ciutadà i del visitant)” es vol desenvolupar l’acció/projecte objecte d’aquesta convocatòria sobre la sensibilització i divulgació de la cultura del peix fresc desembarcat al port de Palamós.

 

 

Beneficiari: Fundació Promediterrània

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 6.314,77€

Import executat: 6.314,77€

Import total del projecte: 6.314,77€

Contacte

X