Descripció Projecte:

Incorporació nova etiquetadora amb un sistema semiautomàtic d’etiquetatge  per la optimització del procés d’etiquetatge del producte pesquer transformat .

i implantació de millores energètiques en la Planta d’Envasat de la Confraria de pescadors de Roses.

 

 

 

Beneficiari: Pescadors de Roses planata d'envasat S.L.

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 38.696,61€

Import executat: 38.696,61€

Import total del projecte: 77.393,00€

Contacte

X