Descripció Projecte :

Recuperació d’un espai de la memòria col.lectiva i la instal.lació de la estàtua
d’una dona del món pesquer de Tossa de Mar, tot fent visible el seu paper com
a venedora, cuinera i remandadora.

Imatge de l’escultura Sa Pescateria, en el carrer de Ses Peixateries de Tossa de Mar. Ha estat una iniciatiava del Grup d’Acció Local Pesquer (GALP).

Beneficiari: AJUNTAMENT TOSSA DE MAR

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 33.742,22€

Import executat: 33.742,22€

Import total del projecte: 42.177,77€

Contacte

X