Descripció Projecte :

 

Creació d’una web més dinàmica , amb informació estadística i amb la possibilitat de pagament on-line.

 

 

Beneficiari: Confraria de Pescadors de Llança

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 828,75€

Import executat: 828.75€

Import total del projecte: 975,00€

Contacte

X