Congrés de pescadors artesanals per a la seva formació i debat en matèria de cogestió, sostenibilitat.

Descripció del projecte

Crear un espai d’intercanvi d’informació i coneixement pels pescadors, perquè aquests puguin rebre una formació sobre els reptes del futur del nostre sector: sostenibilitat, relleu generacional, legislació, nova llei de pesca, plans de cogestió, canvi climàtic, cogovernança, estudis amb biòlegs, interaccions a les reserves marines, pescaturisme, ports, noves fórmules de venda, col·laboracions amb científics, ambientòlegs, ONG, etc.

Fitxa del projecte

Beneficiari: Atuneros Artesanales con Linea de Mano del Nediterrànio

Anualitat: 2021

Import de l'ajut: 50.709,00€

Import executat: 50.507,00€

Import total del projecte: 50.709,00€

Contacte

X