Descripció del Projecte:

L’objectiu final és minimitzar l’impacte de l’activitat de busseig en els hàbitats d’interès pesquer, potenciant les bones pràctiques entre professionals i usuaris, i vetllant per a la protecció del patrimoni natural marí, així com donar a conèixer la relació entre aquest i l’activitat dels centres d’immersió.

El projecte ha dotat d’eines els centres d’immersió per a poder desenvolupar activitats d’interpretació i descoberta del medi facilitant la creació i generalització d’una oferta de qualitat per a públic general, capbussadors i nois i noies en edat escolar; i ha posat a l’abast del públic una informació amena i rigorosa, que genera implicació i motivació envers activituts responsable.

Així mateix, contribueix a generar conscienciació entre els propis centres i els engresca a reforçar o iniciar aquesta línia de treball.

 

Beneficiari: ASSOCIACIÓ DE CENTRES TURÍSTICS SUBAQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 37.985,50

Import executat: 37.985,50

Import total del projecte: 37.985,50

Contacte

X