Durant aquest any hem realitzat diferents viatges de prospecció a altres territoris:
– Confraria de Pescadors de Barcelona: 23 de gener de 2018. Presentació de les activitats en matèria de turisme pesquer que volen dur a terme.
– Small-scale fisheries Exchange in Torre Guaceto Marine Protected Areas (Itàlia): 12 i 13 de juny. Intercanvi organitzat per MedPan, xarxa de gestors d’Àrees Marines Protegides del Mediterrani. Assistència en representació del sector pesquer de la mà del Parc Natural del Cap de Creus, que és membre.
– Summer School on Blue Growth in the Euro-Mediterranean Region 2018: del 18 al 23 de juny. Visita a iniciatives en el marc de l’Economia Blava en la zona del Nord- Adriàtic (Eslovènia i Itàlia).