Irta

Les captures de peix blau durant el 2018 a la zona de la Costa Brava van representar el 72% del total, però només el 25% del volum dels ingressos recaptats de la primera venda a llotja. De les 6.500 tones totals capturades, el seitó i la sardina van suposar al voltant de les 3.500 i 1.700 tones, respectivament, i un preu mitjà anual aproximat d’1 i 2 €/kg, respectivament. Per valoritzar aquesta pesca i buscar noves presentacions que afavoreixin el seu consum, l’IRTA, gràcies al projecte Valorització del peix blau per a la millora de la competitivitat del sector pesquer cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca, ha desenvolupat nous productes transformats en base a espècies de peix blau poc valorades amb el suport i la participació de les confraries de pescadors, empreses transformadores i el GALP-Costa Brava. El projecte s’ha centrat principalment en les espècies de peix blau de baix valor comercial, com la sardina, el seitó, l’alatxa i el sorell. Per això, i en base a la realització de sessions de creativitat on hi ha participat tota la cadena de valor d’aquest producte, s’han generat idees de nous productes amb els que s’ha treballat, com ara una salsitxa, un hummus, un paté i un fumet en base a peix blau.