Entrades

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Amb l'objectiu de donar resposta a una petició del territori, els Departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat han treballat conjuntament per implementar un nou model de governança…

Viatges de prospecció per Europa

Durant aquest any hem realitzat diferents viatges de prospecció a altres territoris: - Confraria de Pescadors de Barcelona: 23 de gener de 2018. Presentació de les activitats en matèria de turisme pesquer que volen dur a terme. - Small-scale…