La revista Farnet editada per la Comissió Europea, ha publicat un reportatge sobre el Galp.  Així remarquen part dels nostres principals objectius  la sostenibilitat, la preservació del territori, donar valor cultural i gastronòmic els productes pesquers locals, etc.. També fa esment d’ alguns dels 54 projectes que el Galp ha subvencionat  durant aquests darrers anys perquè es puguin portar a terme.

Us deixem l’enllaç perquè pugueu dedicar una estona a llegir l’article.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/publication/farnetmag_18_es_web1.pdf