L’Institut de Medi Ambient ha publicat al canal de Youtube de la Universitat de Girona les intervencions de la jornada de formació Capacitat de Càrrega i Gestió Adaptativa, celebrada el passat 30 de setembre de 2020 en el marc de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.

  • Rafa Sardá, CSIC-Centre d’Estudis Ambientals de Blanes: Hacia una Gestión Integrada de la Zona Costera basada en la Gestión por Ecosistema. https://youtu.be/tPgizQurK6I
  • María de Andrés, Universidad de Cádiz: Conceptos y límites de las zonas costeras y marinas para una gestión integrada a partir de la capacidad de carga y de los valores ecosistémicos. https://youtu.be/Wgoc7VhNhvE
  • Javier G. Onetti, Universidad de Cádiz: Corresponsabilidad, coparticipación y cogestión a través de la evaluación socio-ecológica integradahttps://youtu.be/Y-6wMHyVxmg
  • Francesc Xavier Roig Munar, consultor ambiental: La gestió del litoral a través de l’estudi de la capacitat de càrrega ecològica, física i perceptual. https://youtu.be/EWN-jrdA-Hg
  • Ramon Albert Alturo Monné, director del Parc Natural Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter: Com analitzar i regular els usos en funció de l’establiment d’una capacitat de càrrega adaptativa? https://youtu.be/ZVKxg8O3OHQ
  •  Monserrat Demestre – Laura Recasens – Joan Baptista Company,  Institut de Ciències del Mar: Cogestió de l’estat ecològic i les pressions de les pesqueries de lluç, gamba i sonso. https://youtu.be/irCYdS_eYz4