Descripció del projecte

Estudiar l’impacte dels diferents arts de pesca artesanal sobre els recursos marins de dins i forma els Parcs Naturals de Cap de Creus, avaluació de les espècies capturades, de les biomasses extretes (rendiments), de l’estructura demogràfica de les poblacions explotades, dels caladors (en relació al tipus d’hàbitat) i de l’estacionalitat dels rendiments.que són capturades bàsicament pel tresmall, el palangre i la bolitxa

 

 

 

Beneficiari: Confraria de Pescadors de Cadaqués

Anualitat: 2021

Import de l'ajut: 5.376,40

Import executat: 5.376,40

Import total del projecte: 5.376,40

Contacte

  • Població: Cadaqués
  • Adreça: Avinguda de Caritat Serinyana, 10
  • CP: 17488
X