Descripció Projecte:

El projecte en qüestió es basa en la promoció del producte local agroalimentari de Llançà (peix, vi i oli especialment) a través de l’organització d’esdeveniments puntuals que fomentin l’economia blava, algun d’ells fora de la temporada turística, tot perseguint els següents objectius:
– El desenvolupament d’esdeveniments temàtics vinculats al producte local agroalimentari.
– Un increment del valor del producte local pesquer en tots els esdeveniments plantejats pel projecte.
– Una estratègia per generar ingressos pels pescadors.
– Un increment del valor tangible i intangible del producte pesquer.
– La creació de sinergies entre la Confraria de Pescadors, l’Ajuntament i els restaurants de Llançà.
– Ampliar i millorar l’oferta turística de Llançà i aconseguir un augment en la governança local.
– Desestacionalitzar la temporada turística i generar activitat a les empreses del municipi en temporada baixa.
El que es pretén amb aquest projecte és consolidar la promoció del producte local dins del calendari anual d’esdeveniments del municipi i dotar-lo de major pressupost i d’elements innovadors.

 

 

 

0114

Beneficiari: AJUNTAMENT DE LLANÇA

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 8.324,49€

Import executat: 8.324,49€

Import total del projecte: 8.324,49€

Contacte

  • Població: Llançà
  • Adreça: Avinguda d'Europa 37
X