Descripció del projecte

El projecte “Perla Peix” neix amb el propòsit de facilitar el consum de peix de proximitat i de qualitat a la població local a un preu assequible.
El projecte respon a una doble necessitat:
– D’una banda, la necesitat de la poblacio local de consum de peix fresc en formats elaborats (cinquena gamma) que faciliten el seu consum d’acord amb les tendències als hàbits de vida actuals.
– D’altra banda, la necessitat del col·lectiu de professionals de la pesca d’arrossegament, d’adaptar-se a l’actual normativa, marcada per una progressiva reducció de les jornades de pesca i de donar una sortida al mercat a peixos que no es consumeixen habitualment per desconeixement o per què no s’ofereixen en un format que faciliti el seu consum.

Per aconseguir cobrir aquestes necessitats, es treballaran dos eixos d’actuació principals:

1. La transformació del producte amb l’objecte d’oferir-los preparats per al seu consum.
2. L’aprofitament de les espècies considerades de baix interès comercial.

La idea sorgeix de l’empresa Perla IV C.B., integrada per un vaixell dedicat a la pesca d’arrossegament. En aquests moments, els armadors del vaixell han decidit obrir-se a la transformació i comercialització dels seus productes amb els següents objectius:

1. Compensar les mesures de reducció de l’esforç pesquer imposades, augmentant el valor afegit de les captures, principalment d’aquelles espècies descartades o de baix interès comercial.
2. Incentivar el consum d’aquestes espècies per part de la població.
Per poder dur a terme aquest procés, ha estat necessària la creació d’una empresa comercialitzadora: “Perla Peix”, que mitjançant un contracte mercantil amb l’empresa armadora, actua com a intermediària entre el productor i el client realitzant la seva comercialització.

LA MARCA PERLA

El nucli d’aquest projecte és el producte: el peix de captura local, altissima qualitat. Ara bé, per tal de que aquest nivell de qualitat pugui ser fàcilment identificable pels clients finals, l’equip promotor compta amb la marca “Perla”.

A nivell local, la marca “Perla” és reconeguda per més de cinc generacions de pescadors de Palamós que segueixen pescant mitjançant mètodes tradicionals i sostenibles. Aquest fet pot generar una major confiança per part del consumidor, que normalment desconfia de la procedència i de l’estat de conservació del peix “fresc i local”. La marca Perla és reconeguda al mercat per la seva relació amb les marques: “Gamba de Palamós”, “Palamós Peix”.

Per altra banda, l’empresa PERLA està vinculada amb el restaurant La Cala Taverna i amb el cuiner Tomàs Brull, que prové de família de pescadors molt reconeguts també a nivell local. Aquest fet ha posicionat als promotors en una bona reputació a nivell gastronòmic, també per la seva relació amb marques relacionades com “La Cala taverna”.

Aquest fet es considera clau degut a que ofereix la possibilitat de realitzar un bon posicionament en la comunicació i màrqueting dels productes, facilitant la seva promoció i consum.

Així, el present projecte passa per una fase de producció o captura del peix, seguit de la seva transformació i comercialització.
Els elements que fan viable aquest projecte son:

– No incrementa l’esforç pesquer.
– Cobreix una necessitat al mercat.
– El resultat final és un producte ben diferenciat (peix elaborat en cinquena gamma).
– Respresenta uan finestra al desenvolupament local de la pesca i la indústria alimentària.
– Existeix un pla de màrqueting i comunicació ben definit.
– L’equip promotor ha treballat en el desnvolupament d’un pla d’operacions que garanteix la viabilitat tècnica.
– L’equip professional es composa per persones amb gran experiència i reconeixement al sector.

EL PRODUCTE
Els productes de Perla Gourmet seran elaborats preferentment amb peix i marisc local capturats per l’embarcació de l’empresa extractiva. S’afegeixen els ingredients necessaris per aconseguir el producte desitjat, sempre respectant al màxim l’origen de proximitat i la qualitat.

Web del projecte: https://peixdelabarca.com

 

Fitxa del projecte:

Beneficiari: LA PERLA PEIX, SC

Anualitat: 2021

Import de l'ajut: 150.000€

Import total del projecte: 304.000€

Contacte

X