Descripció del projecte
Formar pescadors i dones del sector pesquer per tal que puguin apropar-se al sector del turisme a través de la cuina i del peix des d’una perspectiva cultural, esdevenint una oportunitat per la diversificació de la seva economia i una oportunitat per la creació de vincles entre el sector primari i el sector terciari. Masterpeix: formació i capacitació de comunitats pesqueres de la Costa Brava en l’àmbit de la gastronomia i la divulgació de la pesca com a recurs turístic, cultural i de promoció econòmica.

Beneficiar: FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA

Anualitat: 2018

Beneficiari: Fundació Promediterrània

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 33.533,50 €

Import executat: 33.5333,50€

Import total del projecte: 33.842,802€

Contacte

X