Descripció del projecte

Crear un mapa web  infomant de les diferents  de capes d’informació geogràfica sobre les zones de pesca artesanal, zones d’immersió, zones de pesca recreativa, zones de rutes de kaiac, zones de fondeig, etc.

En primer lloc, ha permès recollir i sistematitzar una informació que forma part del coneixement quotidià dels professionals i usuaris de cada àmbit o subàmbit de l’economia blava però que no s’havien plasmat mai d’una manera integrada en un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG).

En segon lloc, a través de la precisa geolocalització de cada activitat, la mapificació permet identificar el conflicte que apareix entre diferents tipus d’activitats econòmiques, entrant en competència en un mateix territori i/o per un mateix recurs.

En tercer lloc, en solapar les activitats econòmiques amb les variables biofísiques,.

Web del visor

https://mapscloud.udg.edu/visor_tcmlbe

Noticies relacionades

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/2014341-la-nautica-un-repte-pendent.html
https://www.salonnautico.com/ca/activities/test-15/

Fixa del projecte

Beneficiari: Universitat de Girona

Import de l'ajut: 20.926,86

Import executat: 19.478,74

Import total del projecte: 20.926,86

Contacte

X