Les Comunitats bentòniques profundes del Canyó Submarí de Blanes: un patrimoni natural de la Costa Brava.

L’objectiu principal d’aquesta sol·licitud és donar a conèixer al sector pesquer de la confraria del port de Blanes, i al conjunt de la societat en general, informació detallada sobre la presència, abundància i característiques de les comunitats bentòniques de fondària que es desenvolupen en l’interior del canyó submarí de Blanes, i de les que des de fa ben poc es desconeixia la seva gran riquesa i bon grau de preservació. La finalitat i necessitat que atén és la de generar un producte de divulgació i de conscienciació per a garantir una pesqueria més sostenible de cara al futur.

La finalitat d’aquest projecte era documentar de forma il·lustrativa i entenedora els resultats més rellevants de les troballes científiques dels projectes de recerca ABIDES (ja conclòs) i ABRIC (vigent). El projecte ha elaborat un material de divulgació escaient d’aquest patrimoni natural, en un format de pòster i díptic, convenientment adreçat a fer-ne difusió dins el sector pesquer per a la seva conscienciació i sensibilització, així com per el coneixement de la comunitat educativa i de la societat en general. Aquest material gràfic incloure codis QR per a cada una de les espècies per poder accedir directament a l’enllaç de la pàgina web on hi haurà informació ampliada i un fragment de vídeo de les espècies observades durant les immersions.

Web on es mostren els resultats: http://cofblanes.com/descripcio-del-projecte/

Fitxa del projecte

 

Beneficiari: Institut de Ciències del Mar, Consell Superior d’Investigacions Científiques (ICM-CSIC)

Anualitat: 2021

Import de l'ajut: 20.926,86 €

Import executat: 20.926,86 €

Import total del projecte: 20.926,86 €

Contacte

X