L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya i que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. L’IRTA treballa per fer més competitives les empreses i el sector, des de la producció agrícola, ramadera i aqüícola, fins a la indústria transformadora i al propi consumidor. Té 14 seus distribuïdes pel territori català, entre elles l’IRTA Monells, al Baix Empordà, que va desenvolupar al 2019 el projecte Valorització del peix blau per la millora de la competitivitat del sector pesquer finançat a través del GALP Costa Brava.

 

Director General: Josep Usall Rodié

Membre del GALP Costa Brava: Si

Ubicació: Carretera C-59, Km. 12,1 [BV-1424, Km. 0] – Torre Marimon, 08140  Caldes de Montbui, Barcelona

Telèfon: 93 467 40 40

Web: irta.es

Xarxes: facebook.com/irtacat

twitter.com/irtacat

youtube.com/user/irtacat

HISTÒRIA

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) va ser fundat el 1985 per Josep Tarragó, director general de l’IRTA fins 2008. El va rellevar Josep Maria Monfort, que va ser director fins el 2018 quan va ocupar el càrrec l’actual director, Josep Usall. L’estructura científica de l’IRTA consta de cinc àrees de programes de recerca: Indústries Agroalimentàries, Producció Vegetal, Producció Animal, Agrosistemes i Medi Ambient, i Economia Agroalimentària. La seu de l’IRTA i dels seus serveis corporatius és a Torre Marimon, a Caldes de Montbui. També disposa de centres propis a Barcelona (IRTA Cabrils, IRTA CReSA), Lleida (IRTA Fruitcentre, Estació Experimental de Lleida, IRTA Lleida Agrònoms, Granja Experimental d’Alcarràs), Tarragona (IRTA Sant Carles de la Ràpita, IRTA Mas Bové, Estació Experimental de l’Ebre) i Girona (IRTA Monells). A més, l’IRTA està consorciat amb el CRAG, el CREDA i Mas Badia.

 

ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA

La finalitat de l’entitat és contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat, al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

 

Objectius generals de l’IRTA:

  • impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l’àmbit agroalimentari
  • facilitar la transferència dels avenços científics
  • valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.

L’IRTA ha promogut, des de la seva creació, l’establiment d’acords permanents de col·laboració amb altres institucions públiques que actuen en l’àmbit de la recerca i desenvolupament tecnològic a Catalunya. Aquesta política ha donat com a resultat l’existència, avui dia a Catalunya, d’una xarxa de centres consorciats (entre l’IRTA, Universitats, CSIC, Diputacions, etc.) que pot definir-se com la d’un sistema cooperatiu d’R+D.

Transferència tecnològica: L’activitat científica de l’IRTA està inspirada per una visió d’aplicabilitat i valoració dels avenços i actua segons els mecanismes de transferència més indicats en cada cas:

  • Publicació dels resultats a través dels mitjans especialitzats de difusió científica.
  • Subministrament d’informació sobre l’avenç dels projectes R+D.
  • Contractes de cessió, de venda o convenis d’explotació de patents.

En aquest procés de transferència tecnològica l’IRTA pot arribar a crear i/o participar en empreses per a la valorització/comercialització de coneixements, béns o serveis, generats per la seva activitat.

Recerca contractual: L’IRTA posa a disposició de les empreses, les associacions i/o agrupacions, la seva capacitat científica per avaluar, contrastar o desenvolupar productes, serveis i procediments. Un contracte de recerca fixa amb precisió i de mutu acord els objectius perseguits, la metodologia a emprar, els calendaris previstos i les obligacions tècniques, econòmiques i jurídiques de les parts. La confidencialitat es garanteix quan així s’estableix al contracte i la naturalesa de la col·laboració ho justifica.

Assistència tècnica i formació especialitzada: L’IRTA pot prestar assistència tècnica i assessorament especialitzat a les agrupacions, empreses i agents dels sectors en què desenvolupa la seva activitat, sota fórmules contractuals, en les quals s’especifiquen els objectius i les finalitats de la relació, la contraprestació tècnica i econòmica, el calendari i la seva vigència.

També realitza funcions de formació especialitzada organitzant cursets, seminaris i facilita l’estada de personal tècnic o graduats universitaris, als seus centres o laboratoris.

Òrgans de Govern. D’acord amb l’article 9 de la Llei de creació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), els seus òrgans de govern són el Consell d’Administració, el/la director/a general i el Consell Assessor.

PROJECTES FINANÇATS A TRAVÉS DEL GALP 

El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava financia projectes per a desenvolupar en el territori gràcies al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha dut a terme aquests projectes: 

  1. Valorització del peix blau per la millora de la competitivitat del sector pesquer

Contacte

X