Descripció Projecte:

Implementació i posta en marxa de l’Obrador de la Confraria de Pescors de Port de la Selva, tant des de l’àmbit d’assessorament i anàlisi de mercats, processos d’elaboració, ús de la maquinària, valoració de tasques per àrees de treball (zones calenta i freda), adequació de necessitats de RRHH per tasca, pla de formació , com des de l’ambit de comunicació pel que fa el desenvolupament d’estratègies de marca, identitat corporativa, comunitats online, gestió de xarxes socials i acció comunicativa i publicitària.

 

 

Beneficiari: Confraria Pescadors Port de la Selva

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 7.200,00€

Import executat: 6.753,00€

Import total del projecte: 12.000,00€

Contacte

X