Descripció del Projecte:

Aquest projecte té dos objectius principals.  En primer lloc, dur a Terme cursos de formació i acreditació d’ecoguies subaquàtics,amb la finalitat de conservar els hàbitats d’interès pesquer protegits per la llei de Pesca. I en segón lloc, crear un distintiu per a les immersions guiades pesl monitors que hagin realitzat aquesta formació, fetes -per tant-amb criteris de conservació d’aquests hàbitats.

 

Beneficiari: ASSOCIACIÓ DE CENTRES TURÍSTICS SUBAQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 41.579€

Import executat: 41.579€

Import total del projecte: 41.579€

Contacte

X