Descripció Projecte:

Els oceans de tot el planeta estan sotmesos a una sobresplotació pesquera que està provocant el col.lapse de moltes pesqueries. El Principal objectiu és realitzar les proves de selectivitat en malla de 50 mm quadrada a les noves zones de vedat que s’estan proposant i estudiar les conseqüències socioecnòmiques de la deferència de l’ús d’una malla de 40 quadrada en comparació den la malla quadrada de 50 mm.

049_Fitxa_projectes_GALPCB

 

Beneficiari: Institut de Ciències del Mar, Consell Superior, d'investigacions cientifiques ( ICM-CSIC)

Anualitat: 2018-2019 (Bianual)

Import de l'ajut: 91.940,11€

Import executat: 91.940,11 €

Import total del projecte: 93.799,36 €

Contacte

X