Descripció del projecte:

Aquest projecte pretén contribuir a millorar la competitivitat del sector pesquer de la competitivitat del sector pesquer de la Costa Brava mitjançant una estratègia que ha de permetre millorar la comercialització dels productes pesquers locals: l’ anàlisi i valorització dels àcids grassos Omega 3 (EPA I  DHA) dels peixos més pescats i desembarcats a la Costa Brava. El projecte implicarà científics, confraries, administració, peicateries,restaurants de peix, menjadors escolars i plantes de processament de peix. El projecte vol determinar com pescar els peixos que contenen àcids grassos Omega 3 de la manera més sostenible possible i promoure la seva conservació.

 

 

 

 

http://salutipeix.udg.edu/ca/omega3-estudis.html

 

 

Beneficiari: universitat de Girona

Anualitat: Bianual (2018-2019)

Import de l'ajut: 140.851.30€

Import executat: 140.851,30€

Import total del projecte: 170.430.07€

Contacte

X