Descripció del Projecte :

Creació d’un producte cultural de caràcter temàtic en el marc dels municipis de la Costa Brava: la “ruta dels pescadors”, un itinerari pel patrimoni pesquer del territori que cohesioni, vertebri i promocioni una oferta d’experiències singulars i úniques en base als elements clau del seu patrimoni.

 

Beneficiari: Fundació Promediterrània

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 6.480,50€

Import executat: 6.480,50€

Import total del projecte: 14.320,60€

Contacte

X