Descripció Projecte:

El projecte pretén posar en valor els recursos alimentaris, gastronòmics i culturals vinculats a la pesca i a les activitats marítimes dels municipis de la Costa Brava Sud/Selva Marítima per generar accions de desenvolupament sostenible d’aquest territori i pesquer. Es pretén, així, que el sector pesquer i marítim s’obrin a les dinàmiques i lògiques del sector terciari, en especial el turisme, la restauració i l’hostaleria.

 

 

Beneficiari: Consell Comarcal de la Selva

Anualitat: 2019 (Bianual)

Import de l'ajut: 51.616,58€

Import executat: 51.616,58€

Import total del projecte: 78.371,86€

Contacte

X