Descripció del projecte:

Millorar el procés d’elaboració dels productes amb l’objectiu i d’increment del període de conservació per tal de poder optimitzar la seva rendibilitat. El desenvolupament d’accions estratègiques es durà a terme a partir de la capacitat  tènica qie ofereix l’obrador de la Confraria de Pescadors i de l’experiència assolida des de la seva posta en marxa.

 

161_Fitxa_projectes_GALPCB_cat

Beneficiari: Confraria Port de la Selva

Anualitat: 2019

Import de l'ajut: 8.500,00€

Import executat: 8.500,00€

Import total del projecte: 14.500,00€

Contacte

X