Projecte de valorització del peix de les llotges de la Costa Brava, promogut pel col•lectiu de la Cuina de l’Empordanet.

 

Descripció del projecte

Projecte de valorització del peix del litoral de la Costa Brava a nivell d’alta gastronomia, foment de la relació entre pescadors, peixaters i cuiners. Valorització de l’ofici de pescador. Promocionar pesca local i interacció entre els sectors implicats entre els futurs cuiners a través de les escoles d’hostaleria i arribar al públic final.

El projecte és promogut pel col•lectiu La Cuina de l’Empordanet, que aplega a un ample grup de professionals de la cuina i de la restauració que des de l’any 1995 treballa en l’objectiu de promocionar la qualitat gastronòmica del territori i que actualment compta amb 17 socis, situats a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà

Atès que tots els membres del col•lectiu treballen amb peix de les llotges de la Costa Brava, semblava necessari aprofundir en aquesta línia i aprofitar el poder de prescripció dels cuiners del col•lectiu per posar en valor l’atractiu gastronòmic del peix de pesca local, incident tant en la demanda de peix als restaurants com en la compra particular.

El conjunt projecte ha d’aconseguir:
• Incrementar el coneixement de les bondats gastronòmiques del producte de pesca local i per tant la seva demanda i valor de mercat.
• Prestigiar els restauradors incidint en l’ús del peix i mol•lusc de la Costa Brava
• Valoritzar les espècies seleccionades en particular i el conjunt de la pesquera en general, mitjançant la seva utilització en restaurants d’alta gastronomia
• Posar en valor la feina dels pescadors

Descobreix les converses! 

-> Fotografies Lluís Català

-> Receptari

Fitxa del projecte

 

Beneficiari: Associació Cuina de l'Empordanet

Anualitat: 2021

Import de l'ajut: 23.493,00 €

Import executat: 23.493,00 €

Import total del projecte: 23.493,00 €

Contacte

X