La Confraria de Pescadors de Tossa de Mar, ubicada al Carrer Cadiretes, té dues embarcacions d’arts menors i una sonsera. Tossa de Mar no té port pesquer i això ha provocat que aquestes embarcacions venguin les seves captures a les llotges de Blanes i Sant Feliu de Guíxols. Entre la Guerra Civil i els anys 50, la Confraria de Pescadors de Tossa de Mar va créixer considerablement, però la maca de port i l’arribada del turisme a mitjans del segle XX va provocar que aquesta activitat disminuís fins a convertir-se gairebé en testimonial i en un atractiu turístic.

 

Patró Major: Jordi Rabassa Pagès

Membre del GALP Costa Brava: No

Ubicació: Carrer Cadiretes, 17 – Apartat de correus número 37, 17320 Tossa de Mar, Girona

Telèfon: 972 34 17 77

Web: — 

 

HISTÒRIA 

El primer document sobre l’activitat pesquera a Tossa de Mar és el Reglament de Pesca i Navegació de la Província de Mataró, elaborat el 1763. En aquella època ja estava format el Gremi del Mar que integrava les tres activitats marineres de Tossa de Mar; el transport, la pesca i la mestrança. El Gremi del Mar s’encarregava de l’assistència a malalts i vídues del Gremi i de la regulació del funcionament. La manca de documentació deixa una etapa incerta del món pesquer fins el 1935 quan es va celebrar a Tarragona la primera Assemblea d’Associacions Nacionals de Pescadors del Mediterrani i apareix documentada la presència del delegat de la Germandat de Pescadors de Sant Pere de Tossa representant a 210 pescadors i 108 embarcacions. El període comprès entre la Guerra Civil i els anys 50, va ser l’època daurada de l’activitat pesquera al municipi tossenc. Es va incrementar el nombre d’embarcacions d’encerclament i, en conseqüència, la indústria de la salaó, amb un total de 14 empreses familiars, que també rebien captures de Lloret i Sant Feliu de Guíxols. La manca de port a Tossa i l’aparició del turisme van provocar que, a partir de mitjans del segle XX, comencés a davallar la pesca com a activitat econòmica del municipi. Tossa de Mar no va poder assimilar el creixement que estava experimentant el sector pesquer en volum de pesca i en la potència dels motors. A finals de la dècada dels 60 ja havien desaparegut totes les embarcacions d’encerclament de Tossa de Mar ja que no van poder competir amb els ports veïns de Sant Feliu de Guíxols i Blanes que, al tenir port, van poder augmentar la flota i més comoditat als compradors. El turisme també va afectar a l’activitat pesquera de Tossa, ja que el sector serveis va prendre més importància al municipi. Les fàbriques de salaó de peix blau es van convertir en set hotels, tres bars, tres comerços i una agència de viatges entre el 1950 i el 1955. Actualment, l’activitat pesquera ha quedat relegada quasi a un testimoni i atractiu turístic, amb la confraria activa, però sense subhasta. Les tres embarcacions de Tossa van a vendre als ports veïns.

ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA

La flota pesquera de Tossa de Mar està composta per 3 embarcacions.

Arts Menors: 2 embarcacions

Sonsera: 1 embarcació 

 

ESPÈCIES

Les espècies més significatives que capturen els pescadors de la Confraria de Tossa de Mar són: sonsos i lluç.

 

COMERCIALITZACIÓ I SUBHASTES 

La Confraria de Pescadors de Tossa de Mar no té port i tampoc realitza cap subhasta. Els pescadors van a vendre a les llotges de les Confraries de Sant Feliu de Guíxols i Blanes.

 

Contacte

  • Població: Tossa de Mar
  • Adreça: Carrer Cadiretes, 17 - Apartat de correus número 37
  • CP: 17320
X