La Confraria de Pescadors de Roses, ubicada al carrer del Moll Comercial, té una flota de 33 embarcacions d’encerclament, arrossegament, arts menors i palangre. El lluç, la gamba i l’escamarlà són tres dels seus principals productes. La Confraria de Pescadors de Roses és una de les més importants de la Costa Brava i del litoral català. Actualment gaudeix d’una nova aula gastronòmica per fer activitats com show-cookings amb peix de llotja. La Confraria de Pescadors de Roses sempre ha estat molt conscient de la importància de la sostenibilitat de les pesqueries i ha col·laborat amb sector científic en diverses ocasions. Van ser pioners a la Mediterrània amb el Pla de Gestió del Lluç al Golf de Roses, una iniciativa dels propis pescadors que va resultar ser un exemple del model de la política pesquera que promou el Departament d’Agricultura basat en la cogestió.

 

Patró Major: Antoni Abad Mallol

Membre del GALP Costa Brava: Si

Representant del GALP Costa Brava: Antoni Abad, ex-president i membre

Ubicació: Carrer del Moll Comercial, s/n. 17480 Roses, Girona

Telèfon: 972 25 62 91

Web: confrariapescadorsroses.cat

HISTÒRIA

La Confraria de Pescadors de Roses es va crear el 1921, però l’activitat pesquera en aquest municipi acumula segles d’història. La pesca ha marcat la història de Roses on hi han passat civilitzacions com la de l’Antiga Grècia i Roma, comerciants, soldats i fins i tot pirates. Algunes d’aquestes restes es poden trobar a la Ciutadella o en el Parc Megalític.

Els primers documents escrits amb referències a l’activitat extractiva pesquera a la Costa Brava són a partir del segle X. Les diverses donacions d’alous i drets sobre les pesqueres que els comtes emporitans van fer a les comunitats monàstiques, com Santa Maria de Roses, ho demostren. La geografia també ha facilitat l’activitat pesquera, on s’ha creat un port natural. Des de la Guerra Civil, Roses va ser de les viles pesqueres del litoral català en les que el desenvolupament de les embarcacions d’arrossegament i la incorporació de motors cada cop més potent va ser més ràpid i i va concentrar la major part del capital del sector pesquer de la vila. Si fins llavors, els sardinals eren molt nombrosos, aquests van ser paulatinament substituïts per les noves teranyines i embarcacions d’arrossegament que van arribar als 1.200 CV. D’aquesta manera l’activitat pesquera del peix blau, temporal i centrada en els mesos d’estiu, deixava pas a una activitat que permetia ser desenvolupada durant tot l’any i que va donar molt bona rendibilitat en el seu començament. Actualment, la Confraria de Pescadors de Roses és una de les més importants de la Costa Brava i també de Catalunya amb una flota de 33 embarcacions.

 ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA

La flota pesquera de Roses està composta per 33 embarcacions.

Arrossegament: 19 embarcacions

Arts menors: 10 embarcacions
Encerclament: 2 embarcacions
Palangre de fons: 2 embarcacions

  

ESPÈCIES

Les espècies més significatives que es pesquen a Roses són: lluç, gamba, escamarlà, sèpia, roger, sardina, anxova i seitó.

COMERCIALITZACIÓ I SUBHASTES

La Confraria de Pescadors de Roses realitza dues subhastes diàries de dilluns a divendres. La flota d’encerclament ven a la llotja a partir de les 8h i, a la tarda, cap a les 16:30h es realitza la subhasta de la resta d’embarcacions.

Les captures van destinades majoritàriament a minoristes, com peixateries de Roses i voltants, restaurants i hotels, tot i que també hi ha una part important de compradors majoristes.

 PROJECTES FINANÇATS A TRAVÉS DEL GALP

 El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava financia projectes per a desenvolupar en el territori gràcies al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). La Confraria de Pescadors de l’Escala ha dut a terme aquests projectes:

 Activitats preparatòries per la commemoració del centenari del Pòsit de Pescadors de Roses

 PLANS DE GESTIÓ i COGESTIÓ

 La Confraria de Pescadors de Roses forma part de tres plans de gestió per a millorar la sostenibilitat al litoral nord de Catalunya. 

 • Pla de gestió del Peix Blau. Contempla mesures per reduir l’esforç pesquer i normes de caràcter restrictiu proposades pel sector de l’encerclament per un desenvolupament més sostenible de l’activitat. Com a membres del comitè, s’encarreguen de la redacció, execució, control i revisió del Pla de Gestió de la sardina i el seitó capturats en aigües interiors del Golf de Roses i la Badia de Pals.
 • Pla de gestió de la Sèpia. Contempla la regulació de les arts de pesca, una aturada biològica d’un mes i la incorporació del sector recreatiu per tenir constància de totes les captures a l’hora de prendre decisions. L’inici de la tramitació del Pla de Gestió de la Sèpia al Golf de Roses i a la Badia de Pals va ser el setembre de 2018 i es va concloure la redacció el febrer de 2020.
 • Pla de gestió del Lluç al Golf de Roses. Iniciativa dels propis pescadors de Roses que, a l’estiu de 2013, van acordar acotar el calador El Segon, de sis milles de llarg per tres d’amplada, perquè van comprovar que els alevins de lluç que hi havia no arribaven a l’etapa de primera maduresa, tot i tenir la talla mínima i ser aptes legalment per a la venda. L’objectiu d’aquest pla és reduir les captures de lluç de petites dimensions i permetre una pesquera més sostenible d’aquesta espècie.

COL·LABORACIÓ AMB EL MÓN CIENTÍFIC

 La Confraria de Pescadors de Roses realitza diverses col·laboracions amb el sector científic per donar a valor i realitzar una pesca més sostenible de les espècies que es capturen a la Mediterrània Nord-Occidental.

 • 2015 – 2018. La Confraria de Pescadors de Palamós, juntament amb les confraries de Blanes i Roses, van acordar no pescar durant tres anys en un àmbit de 24 km². L’ICM-CSIC va realitzar el seguiment científic d’aquestes zones per tenir evidències de l’estat de les espècies que hi viuen i poder comparar els resultats de la comunitat en un futur.
 • Zona vedada calador El Segon. L’any 2013 els pescadors del Golf de Roses van prendre la iniciativa de deixar de pescar amb qualsevol tipus d’ormeig en una superfície d’uns 50 Km2 i una fondària mitjana de 130 a 140 metres, amb l’objectiu de protegir els juvenils de lluç del calador El Segon. Investigadors de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) van ser els encarregats de fer el seguiment d’aquesta zona vedada de pesca durant un any, entre el març de 2015 i el març de 2016. És una iniciativa que va ser pionera a la Mediterrània i que ha contribuït en l’actual model de la política pesquera que promou el Departament d’Agricultura de la Generalitat basat en plans de cogestió.
 • La Confraria de Pescadors de Roses col·labora amb el programa temporal de recopilació de dades en suport de la gestió pesquera en el marc del programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020. Les dades són tractades en el marc de l’Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, ICATMAR, un òrgan de cooperació entre la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura de la Generalitat i l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)

RELACIÓ AMB LES LÍNIES DE TREBALL DE L’ESTRATÈGIA MARÍTIMA DE CATALUNYA 2030 

El Pla Estratègic 2018-2021 pretén treballar a l’entorn de cinc objectius:

 1. Millorar la recopilació de dades i l’avaluació científica.
 2. Establir un marc de gestió pesquera basat en els ecosistemes.
 3. Desenvolupar una cultura de compliment i eliminar pesqueres il·legals, no declarades i no reglamentades.
 4. Donar suport a les pesqueres sostenibles a petita escala i a l’aqüicultura.
 5. Incrementar la solidaritat i la coordinació al Mediterrani.

En aquesta línia, la Confraria de Pescadors de Roses contribueix en:

 • Marviva – Upcycling the oceans. Un projecte d’economia circular de la Fundació Ecoalf, únic al món, que recull residus del fons marí per transformar-los en fil de primera qualitat.
 • Marina Litter. Ajut del Departament d’Agricultura de la Generalitat (juliol 2020) adreçat a les quatre Federacions de Confraries de Pescadors catalanes per consolidar un sistema de recollida de deixalles marines a la totalitat del litoral català.
 • Veda anual. Normativa del Departament d’Agricultura de la Generalitat que contempla la parada temporal de la flota pesquera per deixar recuperar les espècies i realitzar una activitat més sostenible.

ACTIVITATS AL PORT I A LA CONFRARIA

Al port de Roses hi ha ubicada la Confraria de Pescadors on s’hi fan visites guiades de la subhasta del peix, sobretot a l’estiu. És l’activitat més destacada que realitzen, tot i que actualment també disposen d’una aula gastronòmica on s’hi poden realitzar activitats com show-cookings amb peix de llotja.

La Confraria de Pescadors de Roses també celebra festivitats com la de Sant Pere, patró dels pescadors, amb la tradicional tirada de l’artet dels Pescadors de Roses i la Cantada d’Havaneres a la platja de les Botxes.

 

Contacte

X