La Confraria de Pescadors de Palamós, ubicada al carrer Moll, té una flota de 47 embarcacions d’arrossegament, d’encerclament i d’arts menors. El seu producte estrella és la gamba, que gaudeix de la Marca de Garantia Gamba de Palamós. La Confraria de Pescadors de Palamós té dues subhastes diàries i embarcacions d’altres confraries com l’Escala, Tossa o Sant Feliu de Guíxols, que no tenen subhasta de tarda, venen a la llotja de Palamós. El Port de Palamós compta també amb el Museu de la Pesca i el Mercat de la Llotja, on cada tarda s’hi venen les captures fresques acabades de baixar de les barques. És un dels ports més importants de la Costa Brava i del litoral català. La Confraria de Pescadors de Palamós col·labora activament amb el sector científic, com l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) per donar valor a les espècies de la Mediterrània Nord-Occidental i realitzar una pesca més sostenible. 

Patró Major: Antoni Albalat Martínez

Membre del GALP Costa Brava: Si

Representant del GALP Costa Brava: Cristina Mañas, secretària

Ubicació: Carrer Moll, 0, 17230 Palamós, Girona

Telèfon: 972 31 44 37

Web: confraria.cat

Xarxes: www.facebook.com/ConfrariaDePescadorsDePalamos

www.instagram.com/confrariadepescadorsdepalamos

 HISTÒRIA

El sector pesquer de Palamós, que tenia unes dimensions mínimes a finals del segle XlX, va anar creixent fins a convertir-se en un dels principals ports de Catalunya. Cap a 1930, es va poder accedir als caladors de gamba, situats a més de 400 metres de profunditat, gràcies a la motorització de la flota pesquera d’arrossegament. La tècnica d’arrossegament va ser introduïda a Palamós gràcies a pescadors vinguts del sud de Catalunya i del País Valencià  i es va poder accedir a caladors importants, fins aleshores inexplorats, a l’entorn del rec de La Fonera o del Canyó de Palamós. La pesquera de la Confraria de Pescadors de Palamós va anar prenent importància i a partir de 1950 va començar a creixer el nombre de barques, les dimensions d’aquestes i la potència dels motors. Cap als anys 80 es comença a entreveure el sobreesforç que patia la gamba i a finals dels anys 90 es comença a fer palès l’esgotament del recurs. Per aquest motiu, els pescadors decideixen actuar en conseqüència i des del 2013 s’aplica el Pla de Gestió de la Gamba a la Confraria de Pescadors de Palamós; un pla pioner al Mediterrani Occidental, amb molts bons resultats, que ha permès la sostenibilitat d’aquesta espècie tan preuada.

ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA

La flota pesquera de Palamós està composta per 47 embarcacions.

Arrossegament: 23 embarcacions

Encerclament: 4 embarcacions

Arts Menors: 20 embarcacions

La Confraria de Pescadors de Palamós també compta amb una fàbrica pròpia de gel i una botiga d’articles de pesca, a més del Mercat de la Llotja on s’hi venen diàriament les captures acabades de pescar.

 ESPÈCIES

Les espècies més significatives que es pesquen a Palamós són: la gamba -que compta amb Marca de Garantia-, escamarlà, lluç, pop, roigé, sardina, anxova, sonsos, garotes, gamba blanca, maira, rap.

COMERCIALITZACIÓ I SUBHASTES

La Confraria de Pescadors de Palamós realitza dues subhastes diàries de dilluns a divendres. Gaudeix d’una moderna llotja on, a les 7:30h a l’estiu i a les 8h a l’hivern, venen les barques d’encerclament. A la tarda hi ha la segona subhasta, de la resta d’embarcacions, a partir de les 16:15h. El 50% de les captures van destinades a majoria, i l’altre 50% a minoristes com peixateries de Palamós i dels voltants, hotels i restaurants.

Al 2013 es va actualitzar el sistema informatitzat de venda de peix i es va incorporar la subhasta remota per internet, permetent als compradors adquirir el producte sense haver d’assistir presencialment a la llotja.

A la Confraria de Pescadors de Palamós també hi van a vendre embarcacions de l’Escala, l’Estartit, Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols al no tenir subhasta de tarda.

  PROJECTES FINANÇATS A TRAVÉS DEL GALP

El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava financia projectes per a desenvolupar en el territori gràcies al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). La Confraria de Pescadors de Palamós ha dut a terme aquests projectes a través de la Fundació Promediterrània:

 1. Estudi del perfil del consumidor i dels canals de venda de peix i potenciació de la marca de Garantia Gamba de Palamós
 2. Estudi per la comercialització de la gamba vermella en nous materials i formats d’envasament
 3. Projecte d’adequació de sales per a formació, jornades tècniques i de transferència de coneixement

 PLANS DE GESTIÓ i COGESTIÓ 

 • Pla de Gestió de la Gamba de Palamós. És la primera iniciativa de cogestió d’una pesquera d’arrossegament, impulsada i dissenyada pels mateixos pescadors de la Confraria de Palamós, amb la participació i la complicitat de l’administració, d’entitats mediambientals com WWF i d’organismes científics com l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i la Càtedra d’Estudis Marítims de la Universitat de Girona. Es porta a terme des de 2013 quan el Departament d’Agricultura de la Generalitat va aprovar el pla fins a 2017. El 2018 es va renovar per cinc anys més, veient els bons resultats obtinguts. En aquest moment el Pla de Gestió va incorporar noves regularitzacions com l’ús de les les portes d’arrossegament que no toquen el fons marí, així com la malla de 45 mil·límetres de forat per evitar pescar massa gamba petita. Tot i així, es van mantenir altres regulacions ja existents com la veda de 60 dies anuals per a les embarcacions que formen part del Pla de Gestió de la Gamba i la limitació en el nombre de passades que les barques poden fer a cada calador. En total, el Pla de Gestió de la Gamba s’aplica a set zones de pesca.
 • Pla de Gestió del Peix Blau i Pla de Gestió de la Sèpia. L’àmbit d’actuació dels dos plans de gestió és la Badia de Pals i el Golf de Roses, per tant, no els afecta directament en la seva activitat pesquera. Tot i així, formen part del Comitè de Cogestió d’aquests dos plans de gestió.
 • Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà. Els Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat han treballat conjuntament per implementar un nou model de governança en l’àmbit marí de l’espai natural protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà. La Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà es va constituir l’1 de febrer de 2019. Es tracta d’una taula vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima per donar resposta a la voluntat del territori de millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats i compatibilitzar-los amb la conservació del patrimoni natural a través d’una gestió més participativa. Hi participen 73 entitats entre societat civil, comunitat científica, administració pública i entitats d’economia blava i activitats al mar. 

COL·LABORACIÓ AMB EL MÓN CIENTÍFIC 

La Confraria de Pescadors de Palamós realitza diverses col·laboracions amb el sector científic per conèixer, donar a valor i realitzar una pesca més sostenible de les espècies que es capturen a la Mediterrània Nord-Occidental. 

 • Projecte de pesca sostenible de WWF i Marine Stewardship Council (MSC) per fer una anàlisi exhaustiu i rigorós de les pesqueries franceses i espanyoles del Mediterrani. Utilitzen l’estàndard de pesqueries MSC com a referència per a la sostenibilitat. Ara, la pesqueria de la gamba de Palamós està en procés de rebre la certificació MSC. 
 • 2015 – 2018. La Confraria de Pescadors de Palamós, juntament amb les confraries de Blanes i Roses, van acordar no pescar durant tres anys en un àmbit de 24 km². L’ICM-CSIC va realitzar el seguiment científic d’aquestes zones per tenir evidències de l’estat de les espècies que hi viuen i poder comparar els resultats de la comunitat en un futur.
 • Estudi portes arrossegament. Projecte de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sobre com mitigar l’impacte en el fons marí durant l’activitat pesquera de l’arrossegament. Els resultats d’aquest estudi van provocar el canvi de les portes d’arrossegament de 16 embarcacions del Pla de Gestió de la Gamba, renovat el 2018.
 • Estudi de l’art de pesca de l’arrossegament. Projecte de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) i de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) sobre l’art de pesca de l’arrossegament i les seves característiques.
 • IRTA. La Confraria de Pescadors de Palamós col·labora des de 2008 amb l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries per estudiar la vida útil dels productes i el seu posicionament i comercialització.
 • Visió per computador. Projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya per poder saber quantes peces hi ha en un quilo de peix a través d’una camera. La visió per computador és una disciplina de la informàtica que tracta d’extreure i analitzar la informació d’interès continguda en una imatge o seqüència d’imatges. Això permet calibrar el producte i millorar la comercialització.
 • Palamós Peix. Pla estratègic per posicionar el sector pesquer dins el municipi i potenciar la dinamització econòmica. Hi participa l’Ajuntament de Palamós, la Fundació Promediterrània, la Confraria de Pescadors i altres agents del municipi com hospitals, escoles i restaurants amb l’objectiu de divulgar la cultura i l’activitat pesquera a través de la marca Palamós Peix. Es tracta d’un curs, subvencionat pel Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP) gràcies al finançament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Un conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Promediterrània ha permès que 15 pescadors del port de Palamós participessin d’aquest projecte de formació per convertir-se en prescriptors dels productes pesquers locals, la cuina marinera tradicional i la pesca en general. És una acció emmarcada dins el pla estratègic Palamós Peix per divulgar el producte pesquer local.

 RELACIÓ AMB LES LÍNIES DE TREBALL DE L’ESTRATÈGIA MARÍTIMA DE CATALUNYA 2030 

El Pla Estratègic 2018-2021 pretén treballar a l’entorn de cinc objectius:

 1. Millorar la recopilació de dades i l’avaluació científica.
 2. Establir un marc de gestió pesquera basat en els ecosistemes.
 3. Desenvolupar una cultura de compliment i eliminar pesqueres il·legals, no declarades i no reglamentades.
 4. Donar suport a les pesqueres sostenibles a petita escala i a l’aqüicultura.
 5. Incrementar la solidaritat i la coordinació al Mediterrani.

En aquesta línia, la Confraria de Pescadors de Palamós contribueix en:

 • Marviva – Upcycling the oceans. Un projecte d’economia circular de la Fundació Ecoalf, únic al món, que recull residus del fons marí per transformar-los en fil de primera qualitat.
 • Marina Litter. Ajut del Departament d’Agricultura de la Generalitat (juliol 2020) adreçat a les quatre Federacions de Confraries de Pescadors catalanes per consolidar un sistema de recollida de deixalles marines a la totalitat del litoral català.
 • Portes arrossegament. 16 barques, que formen part del Pla de Gestió de la Gamba, van canviar les seves portes d’arrossegament el novembre de 2017 per tal de disminuir l’impacte en el fons marí. Aquest canvi és resultat d’un estudi científic de dos anys sobre l’erosió dels caladors de gamba de Palamós.
 • Veda anual. Normativa del Departament d’Agricultura de la Generalitat que contempla la parada temporal de la flota pesquera per deixar recuperar les espècies i realitzar una activitat més sostenible.
 • Marca de Garantia Gamba de Palamós. La gamba de Palamós és un producte de prestigi reconegut arreu del món. Per això l’Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors impulsen des de 2007 la Marca de Garantia Gamba de Palamós amb l’objectiu d’assegurar la traçabilitat del producte, augmentar la confiança del consumidor, incrementar el valor de la gamba i protegir el recurs. A la llotja de Palamós s’examina rigorosament cada partida de gamba desembarcada abans d’atorgar-li l’etiqueta de producte certificat i fan auditories habitualment. Les embarcacions d’arrossegament de Palamós formen part del Pla de Gestió de la Gamba que potencia una pesquera més sostenible d’aquesta espècie. 

ACTIVITATS AL PORT I A LA CONFRARIA

El Port de Palamós és un dels més importants del litoral gironí i compta amb diverses instal·lacions on s’hi realitzen activitats. A la Confraria de Pescadors de Palamós es pot fer la visita a la subhasta del peix blau, amb un pescador com a guia i amb la degustació de les espècies. També es pot visitar la subhasta de tarda i anar al Mercat de la Llotja, situat a la Confraria de Pescadors, on es poden comprar les espècies recent pescades i desembarcades. El Port de Palamós també gaudeix del Museu de la Pesca, on visitar l’exposició permanent o participar de les diverses activitats que organitzen. A la Confraria de Pescadors de Palamós hi ha ubicat també l’Espai del peix on s’hi fan demostracions de cuina marinera tradicional.

 

Contacte

X