La Confraria de Pescadors de l’Escala, ubicada al Port de la Clota, té una flota de 15 embarcacions d’encerclament i tresmall. El seu producte estrella és la sardina, durant els mesos d’estiu, les captures arriben fins i tot a Andalusia. El port de l’Escala compta també amb el MARAM, el Centre d’Interpretació del Peix per donar a conèixer el sector pesquer a través d’una exposició permanent i on es realitzen altres activitats com tallers infantils i show-cookings. La Confraria de Pescadors de l’Escala també col·labora activament amb el món científic, sobretot centrat en l’estudi del peix blau, a través de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).

 

Patrona Major: Josep Lluís Sureda Busquets

Representant del GALP Costa Brava: Trinidad Agúndez, vicepresidenta

Ubicació: Port de la Clota, s/n. 17130 L’Escala, Girona

Telèfon: 972 77 65 97

Web: cpescala.cat

 

 

HISTÒRIA

 

L’activitat pesquera de la vila de l’Escala va ser molt important des de l’inici del segle XX fins el seu davallament als anys 60. Centrada primordialment en la pesca de peix blau, la flota pesquera va tenir més d’una cinquantena d’embarcacions d’encerclament amb una mitjana de cinc treballadors per barca. A més d’aquesta important flota de llum, l’altre tipus de pesquera tradicionalment desenvolupada pels pescadors de l’Escala era el tresmall, que encara es conserva a dia d’avui. L’Escala no va tenir port fins el 1958, fet que no va propiciar que es desenvolupessin altres arts de pesca com l’arrossegament. Les importants captures de peix blau eren salades en les mateixes fàbriques salaoneres de l’Escala, convertint aquest municipi en un referent de les anxoves. A l’Escala van arribar a haver-hi vuit empreses destinades a aquesta tasca. La època daurada de la Confraria de Pescadors de l’Escala va ser cap als anys 50 amb més de 400 afiliats. És a partir d’aquesta dècada que els sardinals comencen a desaparèixer i, cap als anys 60, la irrupció del turisme i el conseqüent treball en terra atrau als pescadors cap a altres activitats. La Confraria de Pescadors de l’Escala sempre ha buscat l’equilibri entre la tradició i la modernitat. L’any 2000 es van inaugurar les noves instal·lacions i es va apostar per fer subhasta per Intranet, la primera de la confraries de tot l’Estat que ho va fer. El port de l’Escala també compta amb el MARAM, el Centre d’Interpretació del Peix, per promoure el sector pesquer i l’activitat que desenvolupen a nivell educatiu. El 2018 es va renovar l’exposició permanent visitable on s’explica la història dels pescadors de l’Escala i on desenvolupen tallers infantils i show-cookings.

ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA

La flota pesquera de l’Escala està composta per 15 embarcacions.

Encerclament: 5 embarcacions

Tresmall: 10 embarcacions

 

 

ESPÈCIES

Les espècies més significatives que es pesquen a l’Escala són: anxova, sardina, sorell, verat, calamar, sèpia, moll de fang, roigé, llenguado, llagosta.

COMERCIALITZACIÓ I SUBHASTES

La Confraria de Pescadors de l’Escala realitza una única subasta al matí, cap a les 7:30h, per a la flota d’encerclament. Les embarcacions de tresmall van a vendre a la subhasta de tarda de Palamós des que a l’Escala es va deixar de fer fa uns anys per manca de compradors. La Confraria de Pescadors de l’Escala va ser pionera en les subhastes per internet en temps real, però quan va desaparèixer la subhasta de tarda al desembre 2015, la venta online també.

Gran part de les captures van destinades a majoristes, principalment a Frigorifics Ros. Però també a les peixateries de l’Escala i a alguns municipis del del Baix Empordà com Palafrugell, Bellcaire i Torroella de Montgrí. Durant la temporada d’estiu, també hi ha compradors que destinen el peix a Andalusia.

PROJECTES FINANÇATS A TRAVÉS DEL GALP

El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava financia projectes per a desenvolupar en el territori gràcies al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). La Confraria de Pescadors de l’Escala ha dut a terme aquests projectes:

 1. Actualització dels recursos expositius del centre d’interpretació “MARAM” de l’Escala
 2. Adequació de les instal·lacions del centre d’interpretació “MARAM” per la promoció de la gastronomia pesquera i local
 3. Nou pla director i activitats del centre d’interpretació del peix MARAM de l’Escala
 4. Audiovisual i dossier fotogràfic per acondicionament del Centre d’Interpretació del peix MARAM a l’Escala

PLANS DE GESTIÓ i COGESTIÓ

 

La Confraria de Pescadors de l’Escala forma part de dos comitès de cogestió que desenvolupen plans de gestió per a millorar la sostenibilitat al litoral nord de Catalunya.

 

 • Pla de gestió del Peix Blau. Contempla mesures per reduir l’esforç pesquer i normes de caràcter restrictiu proposades pel sector de l’encerclament per un desenvolupament més sostenible de l’activitat. Com a membres del comitè, s’encarreguen de la redacció, execució, control i revisió del Pla de Gestió de la sardina i el seitó capturats en aigües interiors del Golf de Roses i la Badia de Pals.

 

 • Pla de gestió de la Sèpia. Contempla la regulació de les arts de pesca, una aturada biològica d’un mes i la incorporació del sector recreatiu per tenir constància de totes les captures a l’hora de prendre decisions. L’inici de la tramitació del Pla de Gestió de la Sèpia al Golf de Roses i a la Badia de Pals va ser el setembre de 2018 i es va concloure la redacció el febrer de 2020.

 

COL·LABORACIÓ AMB EL MÓN CIENTÍFIC

 

La Confraria de Pescadors de l’Escala realitza diverses col·laboracions amb el sector científic per conèixer i donar a valor a les espècies que es capturen a la Mediterrània Nord-Occidental.

 

 • Valorització del peix blau per a la millora de la competitivitat del sector pesquer. Projecte de l’IRTA per augmentar i millorar la competitivitat d’aquesta pesquera mitjançant el desenvolupament de nous productes transformats en base d’espècies de peix blau poc valorades.

 

 • Peix Blau a la Mediterrània Nord-Occidental. Projecte de l’ICM-CSIC que indica que la mida del peix blau a Catalunya disminueix i pot tenir conseqüències en la reproducció i el creixement d’aquestes espècies.

 

 

RELACIÓ AMB LES LÍNIES DE TREBALL DE L’ESTRATÈGIA MARÍTIMA DE CATALUNYA 2030

 

El Pla Estratègic 2018-2021 pretén treballar a l’entorn de cinc objectius:

 

 1. Millorar la recopilació de dades i l’avaluació científica.
 2. Establir un marc de gestió pesquera basat en els ecosistemes.
 3. Desenvolupar una cultura de compliment i eliminar pesqueres il·legals, no declarades i no reglamentades.
 4. Donar suport a les pesqueres sostenibles a petita escala i a l’aqüicultura.
 5. Incrementar la solidaritat i la coordinació al Mediterrani.

 

En aquesta línia, la Confraria de Pescadors de l’Escala contribueix en:

 

 • Classificadores de peix blau. Inversions per la millora de la qualitat de la sardina i seitó. Projecte amb el distintiu EMC 2019 atorgat per el Departament d’Agricultura de la Generalitat.

 

 • MARAM, Centre d’Interpretació del Peix de l’Escala. Centre per a la divulgació del món pesquer amb una exposició permanent i on es realitzen diverses activitats relacionades amb la pesca.

 

 • Veda anual. Normativa del Departament d’Agricultura de la Generalitat que contempla la parada temporal de la flota pesquera per deixar recuperar les espècies i realitzar una activitat més sostenible.

 

 • Marina Litter. Ajut del Departament d’Agricultura de la Generalitat (juliol 2020) adreçat a les quatre Federacions de Confraries de Pescadors catalanes per consolidar un sistema de recollida de deixalles marines a la totalitat del litoral català.

ACTIVITATS AL PORT I A LA CONFRARIA

Al port de l’Escala hi ha ubicada la Confraria de Pescadors on s’hi fan visites guiades de la subhasta del peix, sobretot a l’estiu, cap a les 7:15h. Just al costat de la confraria hi ha el MARAM, el Centre d’Interpretació del Peix, on hi ha una exposició permanent visitable, renovada el 2018 i finançada a través del GALP Costa Brava, on es mostra la història pesquera del municipi i els seus protagonistes. El MARAM també organitza tallers infantils de temes relacionats amb el sector pesquer com són els nusos mariners, aprendre a fer un pot d’anxoves, pescar amb canya, conèixer l’aigua i les espècies que hi viuen o fer una ruta en barco. També organitzen tallers gastronòmics de cuina marinera i fan visites i activitats per a les escoles.

Contacte

X