Descripció del projecte

La Fundació és una entitat que gestiona, relaciona, posa en valor, exposa, interpel.la i promou el fet marítim i pesquer entès en un sentit ampli i transversal al servei de la comunitat pesquera. En els darrers anys està esdevenint un estament amb prou expertesa per dur a terme projectes  rellevants arreu del territori pesquer català i per poder-los gestionar li cal prèviament un assessorament estratègic i un pla de comunicació vinculat per les properes anualitats.

Beneficiar: FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA

Anualitat: 2019

Contacte

X