Descripció del Projecte:

Tornar a posar en valor l’antic embarcador. ja sigui per activitats  vinculades al turisme, l’esport i l’oci, convertint aquest espai en un punt per la pràctica, aprenentatge i perfeccionament d’activitats nàutiques i marítimes. Com també  l’ increment del coneixement del patrimoni històric, cultural, social i natural marítim i pesquer convertint l’espai en el punt d’inici d’activitats no motoritzades de descoberta del medi marí.

 

 

Beneficiari: AJUNTAMENT DE LLANÇA

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 8.973,05€

Import executat: 8.973,05

Import total del projecte: 12.000,00€

Contacte

X