Descripció del projecte

LA FINALITAT D’AQUEST PROJECTE ÉS TANCAR EL CERCLE DES DE LA PESCA DEL PRODUCTE A LA TRANSFORMACIÓ, ENVASAT I POSTERIOR VENTA DEL PRODUCTE ARTESANAL PESCAT A EL PORT DE LA SELVA. L’OBJECTIU A ASSOLIR ÉS DONAR UN VALOR AFEGIT AL PRODUCTE ARTESANAL PESCAT PER LES ARTS MENORS DE EL PORT DE LA SELVA.
SE SOL·LICITA EL PRESENT AJUT DE MOBILIARI I MAQUINÀRIA PER PODER EMPRENDRE LA NOVA LÍNIA DE LA TRANSFORMACIÓ, ENVASAT I VENTA DEL PRODUCTE.

Fitxa el projecte

Beneficiari: Maria Josefa Paez Camacho

Anualitat: 2021

Import de l'ajut: 7.419,00€

Import executat: 14.838,00€

Import total del projecte: 14.838,00€

Contacte

X