Descripció del projecte:

Fase 2 projecte del Maramm

1.- Millores D’accés /botiga i modificar la re-circulació  que pot ajudar a atraure el visitant i punt de partida de la majoria de les activitats ofertades des del Maram.

2.- Creació d’un mural o Photocall que serveixi per publicitar al Centre a les Xarxes i tenir-ne un record.

3.- Cuina : adequar una tarima, Incorporar un sistema de càmera i projecció en directe.

 

 

 

Beneficiari: Confraria Pescadors de l'Escala

Anualitat: 2018-2019 (Bianual)

Import de l'ajut: 11.640,00 €

Import executat: 11.640,00 €

Import total del projecte: 14.500,00 €

Contacte

X