Descripció del Projecte:

Renovació de la museografia dels espais i del relat pedagògic del MARAM per donar valor al municipi pesquer de l’Escala i esdevenir unpunt de dinamització del port de la Clota de l’Escala.

 

 

Beneficiari: Confraria Pescadors de l'Escala

Anualitat: 2018

Import de l'ajut: 12.172€

Import executat: 15.215€

Import total del projecte: 15.215€

Contacte

X