Descripció del projecte

Com a aula gastronòmica situada al Maram la proposta és la d’un calendari d’activitats originals per desenvolupar en l’espai d’interpretació del peix en el Maram durant els mesos d’estiu. Aquesta activitat està directament relacionada amb l’entorn, els pescadors, els productes de mar i vins de proximitat, la cultura i la història per tal de donar un valor afegit al municipi pel seu desenvolupament econòmic.

Es portarà a terme aquesta activitat els diumenges a la tarda-vespre i està directament relacionada tant amb l’entorn i la seva gent, els pescadors, com en potenciar el producte de mar. Dóna també un valor afegit al municipi pel seu desenvolupament econòmic. Es tracta d’una activitat innovadora que es portarà a terme durant els mesos d’estiu (juliol i agost) per tal de donar a conèixer el ritual que fa el pescador d’encerclament abans de la sortida a la mar.

Es preten donar una petita empenta perquè tant els mateixos habitants de l’Escala com els possibles turistes que s’apropin al municipi, es sentin atrets per aquesta activitat que proposo en aquest projecte amb el clar objectiu de dinamitzar i donar vida al Port.

Fitxa del projecte

Beneficiari: Confraria de Pescadors de l'Escala

Anualitat: 2021

Import de l'ajut: 4.520,93 €

Import executat: 4.236,00

Import total del projecte: 5.651,16 €

Contacte

X