Guardonats durant l’acte. Fotografia: DARP.

Agricultura atorga els distintius de l’Estratègia marítima de Catalunya 2018 a vuit iniciatives de Grups d’Acció Local Pesquers i a tres projectes de cooperació desenvolupats per la Federació Catalana de Confraries de Pescadors i els dos GALP de Catalunya.

Els diplomes s’han donat en el marc d’unes jornades sobre els resultats i les oportunitats que representa per al territori la implementació d’aquesta estratègia.
L’objectiu d’aquests distintius, que enguany s’atorguen per primer cop, és reconèixer aquelles iniciatives que hagin contribuït a la implantació de l’EMC, una eina consensuada entre tots els departaments de la Generalitat, per impulsar un desenvolupament sostenible i respectuós envers l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l’operativitat.
Els diplomes s’han lliurat en el marc de les Jornades sobre el Desenvolupament Local Participatiu als GALP Mar de l’Ebre i GALP Costa Brava 2018: resultats i oportunitats d’implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya al Territori, que tenen lloc els dies 27 i 29 de novembre a la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita i la Confraria de Blanes, respectivament.
Les iniciatives GALP distingides enguany són:
·      Pla estratègic per impulsar el turisme pesquer a la Confraria de Pescadors Verge del Carme, desenvolupat per la Confraria de Pescadors Verge del Carme.
·      Projecte Mirador Badia Mar: tallers d’aqüicultura i arts de pesca tradicionals, desenvolupat pel Grup Bahia Musclera, SL.
·      Rutes pesqueres a l’Ametlla de Mar, desenvolupat per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.
·      Innovació en l’envasat i encaixat de la sal del delta de l’Ebre, desenvolupat per INFOSA.
·      Actualització dels recursos expositius del centre d’interpretació MARAM, desenvolupat per la Confraria de Pescadors de l’Escala.
·      Tallers pedagògics Pescaplàstik, desenvolupat pel pescador d’arts menors del Port de la Selva i propietari d’Empordà Mar, SL.
·      Projecte Masterpeix: formació ocupacional per a pescadors en el sector de la gastronomia, desenvolupat per la Fundació Promediterrània.
·      Formació de monitors i guies de busseig per a la conservació dels hàbitats marins i d’interès pesquer a la Costa Brava, desenvolupat per l’Associació de Centres Subaquàtics Costa Brava.
També es distingeixen, per la seva contribució a la EMC 2018, tres projectes de cooperació desenvolupats per la Federació Catalana de Confraries de Pescadors i els dos GALP de Catalunya:
·      Constitució i posada en funcionament de l’Associació Catalana de Dones de la Mar
L’Associació pretén vetllar per incrementar la visibilitat de les dones del sector primari pesquer i aqüícola, i el reconeixement a la tasca que duen a terme mitjançant informació, formació, lliurament de guardons etc. Un altre eix del projecte serà fomentar el desenvolupament de projectes empresarials promoguts per dones, especialment aquells que tinguin relació amb l’economia blava. La promoció de la participació de la dona en la diversificació de les activitats econòmiques del sector primari pesquer i aqüícola serà cabdal en les accions de l’Associació. Finalment, fomentarà la participació de les dones en la formació i l’accés a les activitats professionals que es realitzen dintre de l’àmbit del sector.
·      Transferència de coneixement i experiències en la gestió de la pesqueria d’encerclament entre Euskadi i Catalunya
Mitjançant aquesta operació, es vol constituir una Organització de Productores Pesqueres (OPP) del peix blau d’abast català, i els GALP poder tenir un paper important en la seva posada en marxa. L’intercanvi d’experiències i aprenentatge amb el País Basc permetrà implementar les OPP, trobar instruments per gestionar millor l’oferta que permetran adequar la quantitat de producte desembarcat a les necessitats del mercat, i conèixer les millores de comercialització en la primera venda del peix blau, la seva promoció i transformació i la cerca de nous mercats.
·      Valorització del producte local pesquer del mar Mediterrani nord-occidental.
El projecte establirà xarxes de cooperació entre els GALP de la regió nord-occidental del Mediterrani, impulsarà actuacions conjuntes de valorització del producte pesquer i aqüícola d’aquesta zona i, finalment, potenciarà l’intercanvi de coneixements i experiències entre els GALP de la zona nord-occidental.
En aquestes jornades, també s’ha analitzat l’estat d’execució del Fons Europeu Marítim i Pesquer (FEMP) a Catalunya, els resultats d’implementar les Estratègies de Desenvolupament Local Pesquer (EDLP) a cada territori, i les futures oportunitats de finançament en el marc del FEMP.
En la primera convocatòria d’ajuts FEMP dels GALP 2018-2019, de 21 de novembre, s’han aprovat 69 projectes en total que han generat una inversió als dos territoris de 3.212.498 €, dels quals 2 M€ són d’aportació pública, d’acord amb la distribució següent.
GALP/anualitat
Import de la inversió
Import de la subvenció
Projectes
Mar de l’Ebre
1.983.245,68€
1.030.076,85€
35
Anualitat 2018
1.137.481,51€
530.076,85€
26
Anualitat 2019
845.764,17€
500.000,00€
9
Costa Brava
1.229.252,90€
969.923,15€
34
Anualitat 2018
690.005,83€
469.923,15€
26
Anualitat 2019
539.247,07€
500.000,00€
8
Total
3.212.498,58€
2.000.000,00€
69
En total, en el període de programació 2018-2019, es destinaran 7,7 M€ al Desenvolupament Local Participatiu, cofinançats un 85% pel FEMP i un 15% per la Generalitat de Catalunya.
Els Grups d’Acció Local Pesquer (GALP)
A Catalunya, s’han constituït dos Grups d’Acció Local Pesquer (GALP), el GALP Mar de l’Ebre i el GALP Costa Brava, que esdevenen un instrument de participació territorial per definir i implementar les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP), aprovades en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).
L’àmbit territorial del GALP Costa Brava abasta 3.611,90 km2 amb una població de 171.936 habitants que integren els municipis pesquers de Roses, l’Escala, l’Estartit, Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà i Tossa de Mar.
Les EDLP contribueixen a la creació i/o el manteniment de llocs de treball del sector pesquer, l’augment del valor afegit dels productes de la pesca i l’aqüicultura, la diversificació de l’activitat pesquera, el foment de l’economia blava, la protecció del medi ambient territorial, la protecció i recuperació del patrimoni cultural dels municipis pesquers, el foment de la cohesió social, i l’impuls en les comunitats locals de mecanismes de participació local i nous models de governança.
*Presentació del Projecte de cooperació dels GALP.  Valorització del producte local pesquer del Mar Mediterrani nord-occidental.
Exposen: Sra. Anna Masdeu Lalanza, gerent del GALP Costa Brava i Sr. Joan Alginet Aliau, gerent del GALP Mar de l’Ebre.