Una salsitxa de sardina amb textura suau, un hummus de seitó i un fumet de sorell –aquest darrer, en fase de desenvolupament avançada–. Són els nous productes elaborats per l’IRTA amb el suport i la participació de les confraries de pescadors, empreses transformadores i el GALP-Costa Brava, a través del projecte anomenat Valorització del peix blau per a la millora de la competitivitat del sector pesquer, cofinançat pel Departament d’Agricultura i pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

Notícia del Punt Link