Durant el curs escolar es programen visites dels centres educatius del municipi a la llotja del port de Palamós, on els seus alumnes coneixen de prop el peix fresc desembarcat a la llotja palamosina, les seves característiques i propietats saludables.

Des del pla estratègic Palamós Peix també s’està treballant en el disseny d’una tapa reixada per la cubeta actual, que elaborada de polietilè d’alta densitat reutilitzable, permetrà mantenir la cadena de fred del producte afegint gel sobre la tapa i garantint així una temperatura idònia per sota els 5ºC. 

Avui també s’ha posa en funcionament el nou web palamospeix.cat mitjançant el qual es dóna a conèixer aquest projecte amb una visió amplia dels objectius i dels agents implicats. A banda  també s’ha presentat la marca que identifica el Palamós Peix i la seva línia de marxandatge creada per a difondre el projecte.