El proper 09 d’abril de 09:30h a 11:45h per videoconferència realitzarem una jornada per explicar alguns del projectes  GALP-FEMP que s’han realitzat el 2020. Podreu seguir l’acte al nostre Canal de You Tube, Galp Costa Brava.

Enllaç  per a la realitzar la inscripció a la jornada Formulari Inscripció https://forms.gle/4WrFCNqBFh68zo5S6

Cronograma:

09:30-09:45 Obertura

                    Sra. Elisabet Sánchez Sala, cap dels Serveis Territorials a Girona.

Sr. Pere Estradera Sagrera, president del Galp Costa Brava.

Sr. Sergi Tudela i Casanovas, director general de Pesca i Afers Marítims.

 

09:45-10:00 Presentació dels resultats de l’avaluació de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Galp Costa Brava    

Sr. Francesc Galí Llorens, Gerent del Galp Costa Brava.

Sr. Manuel Rodríguez, fundador consultora Equipo Funambula

 

10:00-11:00 Presentació de 6 operacions subvenvionades a traves dels FEMP al GALP Costa Brava

  • CONFRARIA DE PESCADORS DE BLANES  BLANES Redacció del projecte museogràfic de l’espai de visitants de la Confraria de Pescadors de Blanes.
  • FILL DE J.CALLOL I SERRATS L’ESCALA Espai de difusió,degustació i comercialització de l’anxova.
  • Presentació del projecte “Valorització del peix blau per la millora de la competitivitat del sector pesquer”. Parlament a càrrec de la Elsa Lloret Fortuny. Tècnica de l’IRTA.
  • Presentació de “l’Avaluació de la reducció de la resuspensió dels sediments marins als caladors de pesca derivada del canvi de portes d’arrossegament”. Parlament a càrrec del Sr. Pere Puig Alenyà. Investigador del CSIC-ICM
  • AJUNTAMENT DE LLANÇÀ: Paisatges marins i pesquers de Llançà.
  • AJUNTAMENT DE ROSES: Aula Gastronòmica, dinamitzar i difondre la cultura del peix i promoció de  L’activitat turística de Roses.

11:00-11:05 Reconeixement de la contribució de les operacions a la Estratègia Marítima de Catalunya.

11:05-11:35 Procés Participatiu per al nou Fons Europeu Marítim de la Pesca i Aqüicultura (FEMPA)

                     Sr. Sergi Tudela i Casanovas, director general de Pesca i Afers Marítims.

Sr. Francesc Galí Llorens, Gerent del Galp Costa Brava.

11:35-11:45   Cloenda

Per a més informació contacta amb nosaltres: info@galpcostabrava.cat

Salut!