El proper 19 d’octubre de 12.00h a 13:00h per videoconferència realitzarem una jornada per explicar la Diagnosi del sector Pesquer a la Costa Brava a càrrec de Manuel C. Rodriguez. Document preparatori per a la nova estratègia EDLP 2022-2027

Enllaç  per a la realitzar la inscripció a la jornada Formulari Inscripció https://forms.gle/CWk4WyRXdronrike8

Principals punts

1. La diagnosi del sector pesquer.

2. Organització sector pesquer Costa Brava

3. Distribució comparada de la flota pesquera 2020. Província

4. Evolució comparada de la flota pesquera. Província. 2000-2020.

5. Evolució volum de captures

6. Evolució volum de facturació

7. Evolució mitjana dels preus

8. Evolució mitjana de preus9. Les principals espècies. Anàlisis 80/20 Costa Brava i Catalunya

9. Les principals espècies. Anàlisis 80/20 llotges de Costa Brava