Ja és públic el Diagnosi del sector pesquer de la Costa Brava. Aquest document te dos finalitats. Ser la base quantitativa de la nova estratègia del GALP Costa Brava i ser una eina per les administracions locals i la resta d’agents del sector pesquer de la Costa Brava.

Diagnosi del sector pesquer de la Costa Brava. Descarrega-te’l.

Si ho prefereixes visualitza la presentació al nostre canal de vídeos.

S’ha realitzat en el marc del Projecte de Cooperació Horitzó 2027. És un estudi comparat de l’evolució del sector pesquer de la Costa Brava que aprofita la informació que ofereix IDESCAT i els diferents departaments de la Generalitat amb competències sobre la pesca des de l’any 2000 fins a l’any 2020.

Gràcies a aquesta informació es proposa una sistematització de la informació estadística que permet obtenir evidències dels següents objectes d’estudi:
– Evolució de la flota pesquera per modalitats o arts de pesca
– Evolució del volum de captures i de la facturació per comarques i per llotges
– Evolució del preu mitjà
– Anàlisi 80/20. Anàlisi de les espècies que constitueixen el 80% de la facturació total

Aquesta informació ja ha estat analitzada, presentant els resultats en la jornada celebrada en el migdia del dia 19 d’octubre de 2021. A la presentació d’aquests resultats s’hi sumarà una proposta de recollida d’informació via confraries i llotges que pogués ampliar aquest estudi amb variables fins ara inèdites a nivell local i comarcal.

De la informació estadística presentada es dedueixen les següents evidències:

– Una reducció de la flota pesquera, situant la mateixa l’any 2020 en una mica més del 50% de la flota pesquera de l’any 2000.
– Una reducció de la facturació de la primera venda de la pesca a l’Alt Empordà, mostrant una major estabilitat al Baix Empordà i a la Selva.
– L’obtenció d’un preu mig quilogram superior a la mitjana catalana.
– El major pes de Blanes, Palamós i Roses en la pesca gironina.
– La importància de la gamba vermella a Blanes, Palamós, Roses, Llançà i Port de la Selva.
– La importància de la sardina i l’aladroc (seitó) en la majoria de les llotges de la Costa Brava, sent vital en la llotja de L’Escala i a Sant Feliu de Guíxols.

El diagnòstic ha estat elaborat per Manuel C. Rodríguez Rodríguez, doctor en economia i consultor especialitzat en desenvolupament local participatiu.

 

Si teniu qualsevol consulta de la diagnosi o bé hi trobeu alguna dada incorrecta ens agradarà rebre un correu vostre.

 

info@galpcostabrava.cat