Des del GALP Costa Brava s’està impulsant el projecte “Anàlisi de l’oferta educativa entorn del sector de la pesca” amb el suport de la cooperativa Raiels.

En el marc d’aquest projecte, estem identificant l’oferta d’activitats educatives adreçades a escolars d’educació infantil, primària i secundària centrades entorn de la temàtica pesquera i que es duguin a terme en els municipis de l’àmbit d’actuació com a GALP Costa Brava.

Si voleu que incloem la vostra oferta educativa us podeu posar en contacte amb nosaltres info@galpcostabrava.cat o bé omplir aquest formulari (clica aquí)

Aquest formulari té la finalitat d’obtenir informació detallada de les activitats educatives que esteu oferint en l’actualitat, tant l’oferta d’activitats que oferiu com la valoració que en feu. L’objectiu és poder recollir tota aquesta informació d’activitats educatives en matèria pesquera que s’estan oferint en l’àmbit del GALP Costa Brava, centralitzar-la per facilitar-ne la seva difusió i accés als centres educatius i presentar-la en unes fitxes que quedaran recollides al web xarxabrava.cat.