El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava participa en un projecte de la Universitat de Barcelona per a l’estudi dels ecosistemes marins de la zona pirinenca

 

El projecte RESMED, dirigit per la Universitat de Barcelona amb la participació i col·laboració de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, té la finalitat de promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals de la zona costanera pirinenca per garantir la seva conservació i sostenibilitat.

El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP) participa en el projecte RESMED “Xarxa de reserves marines i gestió integrada de les zones costaneres transfronterers Mediterrànies” que té l’objectiu de promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals transfronterers a través de la gestió de la zona costanera pirinenca per garantir la seva conservació i sostenibilitat.

La participació dels actors locals és imprescindible per dur a terme aquest projecte, especialment la dels pescadors artesanals, que són un actiu rellevant per la seva activitat en les diferents àrees marines protegides, a més de ser un valor cultural i un actor socioeconòmic important. El sector pesquer artesanal ajuda amb la captura d’individus sans per al marcatge i per a l’estudi del comportament de diverses espècies a través de tècniques de telemetria acústica; la recaptura dels individus marcats; i la inserció de receptors acústics als arts de pesca per a la detecció d’individus marcats en funció de les zones de pesca dels pescadors artesanals.

El projecte RESMED està dirigit per la Universitat de Barcelona amb la participació i col·laboració de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu aquí l’informe final de la investigació d’aquesta part del projecte RESMED: