L’Associació Catalana de Dones de la Mar aterra al litoral gironí cercant dones vinculades amb la pesca. Inscriu-te aquí!

Tot i imprescindible, el paper de la dona en el sector pesquer ha estat a l’ombra al llarg de la història del mateix. Des de remendar les xarxes, realitzar la venda del peix, manipular i transformar, portar la documentació, comptabilitat o les relacions amb l’administració, o també anar a la mar, són exemples de la implicació de la dona a la mar.
Per això i amb l’objectiu de reconèixer i donar visibilitat al paper de la dona, homenatjant les dones d’ahir, recolzant les dones d’avui i aplanant el camí per les dones del demà en el sector pesquer i aqüícola, neix el passat 23 de juliol l’Associació Catalana de dones de la Mar.
La creació de l’Associació Catalana de Dones de la Mar neix de la cooperació entre els dos grups d’acció local pesquers de Catalunya, el GALP Mar de l’Ebre i el GALP Costa Brava.
En una primera fase, fem una crida a totes aquells dones que tinguin un vincle directe amb la pesca i la seva cadena de comercialització: Armadores, pescadores, marineres, personal confraria, dones/filles de pescadors de tot el litoral català, empresàries del sector elaborador i transformador del peix, peixateres, etc.
Aquella dona que estigui implicada amb aquests objectius, i vulgui formar part d’aquest sector, i tingui empenta per lluitar per un futur a la mar, defensant una eina primària com és el mar mitjançant la consecució d’un futur també en femení, no ho dubtis! Informa’t i acompanya’ns en aquest propòsit!
Tens vàries opcions per associar-te, anar directament a les oficines de les Confraries de Pescadors, o descarrega’t aquí el full d’adhesió i el pots envia al correu electrònic info@donesdelamar.cat.

Us hi esperem!

Full d’adhesió a l’Associació

 

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Amb l’objectiu de donar resposta a una petició del territori, els Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat han treballat conjuntament per implementar un nou model de governança en l’àmbit marí de l’espai natural protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.

Dins d’aquest marc l’1 de febrer de 2019, neix la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà per donar resposta a la voluntat del territori de millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats i compatibilitzar-los amb la conservació del patrimoni natural a través d’una gestió més participativa.

La Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà, vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima la formen els següents grups:

·Entitats de la societat civil
·Economia blava i activitats al mar
·Comunitat científica
·Administració pública

I els seus objectius són:

·Vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural, i paisatgístic de l’àmbit.
·Vetllar per la comptabilització dels usos i activitats socioeconòmiques que es desenvolupen en l’espai amb la conservació del seu patrimoni.
·Facilitar la cooperació dels diferents actors que hi són representats.

Les 76 entitats que integren la taula redacten i firmen una Proposta de Compromisos Generals de Col·laboració dels Membres de la Taula (decàleg), on el GALP Costa Brava, juntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós, són el grup dinamitzador del subàmbit de Promoció Socioeconòmica.

La funció de dinamitzador que té el GALP Costa Brava és coordinar els actors que l’han escollit per recollir les seves inquietuds, opinions, voluntats i propostes concretes. Amb aquesta finalitat, ha de crear i dinamitzar els espais de participació necessaris on els actors poden compartir, debatre i consensuar les seves voluntats majoritàries. Per garantir la transparència de la Taula, el dinamitzador recull el resultat de l’espai de participació que dinamitza en una acta pública per tots els actors de la Taula. Finalment, ha de gestionar el flux d’informació bidireccional entre els actors que coordina i el Plenari, on actua per donar veu i defensar la voluntat i propostes dels actors que l’han escollit.

Podeu conultar més informació a:

 

 

GALP Costa Brava recull el diploma al projecte de Valorització del producte de cooperació local pesquer del mar Mediterrani nord-occidental

Guardonats durant l’acte. Fotografia: DARP.

Agricultura atorga els distintius de l’Estratègia marítima de Catalunya 2018 a vuit iniciatives de Grups d’Acció Local Pesquers i a tres projectes de cooperació desenvolupats per la Federació Catalana de Confraries de Pescadors i els dos GALP de Catalunya.

Els diplomes s’han donat en el marc d’unes jornades sobre els resultats i les oportunitats que representa per al territori la implementació d’aquesta estratègia.
L’objectiu d’aquests distintius, que enguany s’atorguen per primer cop, és reconèixer aquelles iniciatives que hagin contribuït a la implantació de l’EMC, una eina consensuada entre tots els departaments de la Generalitat, per impulsar un desenvolupament sostenible i respectuós envers l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l’operativitat.
Els diplomes s’han lliurat en el marc de les Jornades sobre el Desenvolupament Local Participatiu als GALP Mar de l’Ebre i GALP Costa Brava 2018: resultats i oportunitats d’implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya al Territori, que tenen lloc els dies 27 i 29 de novembre a la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita i la Confraria de Blanes, respectivament.
Les iniciatives GALP distingides enguany són:
·      Pla estratègic per impulsar el turisme pesquer a la Confraria de Pescadors Verge del Carme, desenvolupat per la Confraria de Pescadors Verge del Carme.
·      Projecte Mirador Badia Mar: tallers d’aqüicultura i arts de pesca tradicionals, desenvolupat pel Grup Bahia Musclera, SL.
·      Rutes pesqueres a l’Ametlla de Mar, desenvolupat per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.
·      Innovació en l’envasat i encaixat de la sal del delta de l’Ebre, desenvolupat per INFOSA.
·      Actualització dels recursos expositius del centre d’interpretació MARAM, desenvolupat per la Confraria de Pescadors de l’Escala.
·      Tallers pedagògics Pescaplàstik, desenvolupat pel pescador d’arts menors del Port de la Selva i propietari d’Empordà Mar, SL.
·      Projecte Masterpeix: formació ocupacional per a pescadors en el sector de la gastronomia, desenvolupat per la Fundació Promediterrània.
·      Formació de monitors i guies de busseig per a la conservació dels hàbitats marins i d’interès pesquer a la Costa Brava, desenvolupat per l’Associació de Centres Subaquàtics Costa Brava.
També es distingeixen, per la seva contribució a la EMC 2018, tres projectes de cooperació desenvolupats per la Federació Catalana de Confraries de Pescadors i els dos GALP de Catalunya:
·      Constitució i posada en funcionament de l’Associació Catalana de Dones de la Mar
L’Associació pretén vetllar per incrementar la visibilitat de les dones del sector primari pesquer i aqüícola, i el reconeixement a la tasca que duen a terme mitjançant informació, formació, lliurament de guardons etc. Un altre eix del projecte serà fomentar el desenvolupament de projectes empresarials promoguts per dones, especialment aquells que tinguin relació amb l’economia blava. La promoció de la participació de la dona en la diversificació de les activitats econòmiques del sector primari pesquer i aqüícola serà cabdal en les accions de l’Associació. Finalment, fomentarà la participació de les dones en la formació i l’accés a les activitats professionals que es realitzen dintre de l’àmbit del sector.
·      Transferència de coneixement i experiències en la gestió de la pesqueria d’encerclament entre Euskadi i Catalunya
Mitjançant aquesta operació, es vol constituir una Organització de Productores Pesqueres (OPP) del peix blau d’abast català, i els GALP poder tenir un paper important en la seva posada en marxa. L’intercanvi d’experiències i aprenentatge amb el País Basc permetrà implementar les OPP, trobar instruments per gestionar millor l’oferta que permetran adequar la quantitat de producte desembarcat a les necessitats del mercat, i conèixer les millores de comercialització en la primera venda del peix blau, la seva promoció i transformació i la cerca de nous mercats.
·      Valorització del producte local pesquer del mar Mediterrani nord-occidental.
El projecte establirà xarxes de cooperació entre els GALP de la regió nord-occidental del Mediterrani, impulsarà actuacions conjuntes de valorització del producte pesquer i aqüícola d’aquesta zona i, finalment, potenciarà l’intercanvi de coneixements i experiències entre els GALP de la zona nord-occidental.
En aquestes jornades, també s’ha analitzat l’estat d’execució del Fons Europeu Marítim i Pesquer (FEMP) a Catalunya, els resultats d’implementar les Estratègies de Desenvolupament Local Pesquer (EDLP) a cada territori, i les futures oportunitats de finançament en el marc del FEMP.
En la primera convocatòria d’ajuts FEMP dels GALP 2018-2019, de 21 de novembre, s’han aprovat 69 projectes en total que han generat una inversió als dos territoris de 3.212.498 €, dels quals 2 M€ són d’aportació pública, d’acord amb la distribució següent.
GALP/anualitat
Import de la inversió
Import de la subvenció
Projectes
Mar de l’Ebre
1.983.245,68€
1.030.076,85€
35
Anualitat 2018
1.137.481,51€
530.076,85€
26
Anualitat 2019
845.764,17€
500.000,00€
9
Costa Brava
1.229.252,90€
969.923,15€
34
Anualitat 2018
690.005,83€
469.923,15€
26
Anualitat 2019
539.247,07€
500.000,00€
8
Total
3.212.498,58€
2.000.000,00€
69
En total, en el període de programació 2018-2019, es destinaran 7,7 M€ al Desenvolupament Local Participatiu, cofinançats un 85% pel FEMP i un 15% per la Generalitat de Catalunya.
Els Grups d’Acció Local Pesquer (GALP)
A Catalunya, s’han constituït dos Grups d’Acció Local Pesquer (GALP), el GALP Mar de l’Ebre i el GALP Costa Brava, que esdevenen un instrument de participació territorial per definir i implementar les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP), aprovades en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).
L’àmbit territorial del GALP Costa Brava abasta 3.611,90 km2 amb una població de 171.936 habitants que integren els municipis pesquers de Roses, l’Escala, l’Estartit, Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà i Tossa de Mar.
Les EDLP contribueixen a la creació i/o el manteniment de llocs de treball del sector pesquer, l’augment del valor afegit dels productes de la pesca i l’aqüicultura, la diversificació de l’activitat pesquera, el foment de l’economia blava, la protecció del medi ambient territorial, la protecció i recuperació del patrimoni cultural dels municipis pesquers, el foment de la cohesió social, i l’impuls en les comunitats locals de mecanismes de participació local i nous models de governança.
*Presentació del Projecte de cooperació dels GALP.  Valorització del producte local pesquer del Mar Mediterrani nord-occidental.
Exposen: Sra. Anna Masdeu Lalanza, gerent del GALP Costa Brava i Sr. Joan Alginet Aliau, gerent del GALP Mar de l’Ebre.

Jornada: El desenvolupament local participatiu al GALP Costa Brava 2018: Resultats i oportunitats d’implementació de l’estratègia marítima de Catalunya al territori

 

Viatges de prospecció per Europa

Durant aquest any hem realitzat diferents viatges de prospecció a altres territoris:
– Confraria de Pescadors de Barcelona: 23 de gener de 2018. Presentació de les activitats en matèria de turisme pesquer que volen dur a terme.
– Small-scale fisheries Exchange in Torre Guaceto Marine Protected Areas (Itàlia): 12 i 13 de juny. Intercanvi organitzat per MedPan, xarxa de gestors d’Àrees Marines Protegides del Mediterrani. Assistència en representació del sector pesquer de la mà del Parc Natural del Cap de Creus, que és membre.
– Summer School on Blue Growth in the Euro-Mediterranean Region 2018: del 18 al 23 de juny. Visita a iniciatives en el marc de l’Economia Blava en la zona del Nord- Adriàtic (Eslovènia i Itàlia).

Palamós (Baix Empordà)

Presència en al butlletí de la Red Española de Grupos de Pesca

Aquest mes d’octubre gran presència del projecte GALP COSTA BRAVA en el butlletí informatiu de la Red Española de Grupos de Pesca.

Més informació / Veure el butlletí

El Port de la Selva (Alt Empordà)

GALP Costa Brava participa en el projecte CERC

El GALP COSTA BRAVA ha participat durant l’any 2018 en les activitats organitzades des de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de Girona. El treball s’ha centrat en la realització d’un qüestionari en Economia Social en les diferents Confraries de la Costa Brava i el resultat és resumeix en l’article d’El Punt Avui que us adjuntem a continuació: Les Confraries ho fan bé!!

Llegir l’article

Visita de la Red Española de Grupos de Pesca (REGP)

Els dies 6 i 7 de juny vàrem rebre la visita de la Red Española de Grupos de Pesca (REGP).

 

Durant aquests dos dies vam visitar diversos municipi i entitats tant de l’Alt Empordà com del Baix Empordà, com la planta d’envasat de Pescadors de Roses, S.L, la subhasta de la llotja de la Confraria de Llançà, dinar en un restaurant de la família del patró major del Port de la Selva on vam poder assaborir peix fresc desembarcat de la llotja del Port de la Selva, el Museu de la Pesca i la presentació del nomenament de l’ambaixador 2018 de la Gamba de Palamós, el xef i gastrònom Pep Nogué. Es va aprofitar per fer una reunió de treball en la que es van explicar tots els projectes que es van aprovar per Junta Directiva en aquesta primera convocatòria d’ajuts pel desenvolupament dels territoris pesquers de Catalunya.

Showcooking dirigit a la Restauració col·lectiva · Fira Alimentària 2018

Showcooking celebrat el 18 d’abril en el marc de la Fira Alimentària a Girona on hi van participar el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, el Director de la Fundació Promediterrània i un xef col·laborador de l’Espai del peix de Palamós.

Es van proposar possibles receptes en base a peix de baix cost i amb alt valor nutricional per introduir-lo en la restauració col·lectiva, dirigint-se especialment al col·lectiu infantil.

Es van preparar dues receptes i es va repartir entre els assistents en català i en castellà.

Manifest per la Promoció de productes pesquers de proximitat dins de la Dieta Mediterrània

Manifest per la Promoció de productes pesquers de proximitat dins de la Dieta Mediterrània que va tenir lloc el dia 16 d’abril en el marc de la Fira Alimentària de Barcelona. Aquest acte forma part d’un projecte de cooperació iniciat aquest 2018 entre grups d’acció local pesquers del Mediterrani Nord-Occidental. El GALP Costa Brava actua a coordinador i el GALP Mar de l’Ebre com a cooperant, i en aquest acte es va comptar amb la participació de 4 grups d’acció local pesquer: dos més de Ses Illes, un de l’illa de Sardenya (Itàlia) i un del Sud de França.
El dos grups d’acció locals pesquers de Catalunya juntament amb la Federació Catalana de Confraries de Pescadors i amb la col·laboració de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, aprofitarem les convocatòries anuals d’ajuts per a projectes de cooperació internacionals i transnacionals dels grups d’acció local pesquer (ORDRE ARP/73/2018, d’11 de juny) per organitzar anualment una activitat, jornada o esdeveniment conjuntament i cohesionar els grups del Mediterrani Nord-Occidental.
A data d’aquesta memòria tècnica, 10 de juliol s’ha publicat la primera convocatòria per poder subvencionar les activitats realitzades durant la Fira Alimentària i ampliar el projecte amb una publicació de receptes dels territoris participants i una jornada de cohesió que organitzarem durant el mes d’octubre.
El Manifest per la Promoció de productes pesquers de proximitat dins de la Dieta Mediterrània” signat el dia 16 d’abril va ser signat per el Director General de la Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya i per els Presidents dels següents entitats:
– Federació Catalana de Confraries de Pescadors
– GALP Costa Brava
– GALP Mar de l’Ebre
– GALPA Pays Pyrénées Méditerranée
– FLAG Pescando Sardegna
– GAL d’Eivissa i Formentera
– GAL de Pesca Menorca

Aquest manifest es va traduir en les 4 llengües oficials d’aquesta zona del Mediterrani i està obert a l’adhesió d’altres entitats.

 

 

Manifest per la Promoció de productes pesquers de proximitat dins de la Dieta Mediterrània